Syntraal

Ontwikkel een naam, logo en huisstijl voor een "nieuwe" organisatie

Syntraal was onder de naam TFS (Tauw Flexibel Solutions) een bestaande entiteit binnen Tauw. Om een duidelijker gezicht naar de markt en ook naar de ‘eigen’ mensen te ontwikkelen is, door de marketingafdeling van Tauw een positionering uitgewerkt.

Dit positioneringsdocument vormde de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe naam en alle vervolgstappen. Om het bedrijf goed neer te zetten, was het belangrijk dat TFS los van Tauw zijn positie in de markt kon claimen, zonder de belangrijke lijn en band met Tauw te verbreken.

BBLD-Syntraal-1
Naam en logo ontwikkeld door BBLD

De nieuwe naam en het logo van Syntraal vinden hun oorsprong in de medewerkers; vakbekwaam en zeer ervaren. In het positioneringsdocument kwamen met name synergie en talent sterk naar voren.

Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waar het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Dit proces is de basis geweest voor de nieuwe naam van TFS. Een organisatie die naar kansen kijkt en niet naar problemen. Dat zich nieuwe kansen vormen zie je ook terug in het logo zoals de lege ruimte die een letter vormt.

Beschikken over de talenten die een pad zien waar een ander niet meer dan een lege ruimte ziet, is een karaktereigenschap die goed de mensen en daarmee de organisatie, beschrijft. Creatief gebruik maken van de ruimte die geboden wordt en zo slagvaardig de markt bewerken.

Om de eigen kracht goed tot uiting te brengen is er gekozen voor een zeer stevig lettertype die dragend genoeg is om samen met het gebruik van de ‘negative space’ een volwaardig logo te vormen. Geen verdere toevoeging, no nonsense!

Website Syntraal
Video gebruikt tijdens de lancering

Resultaat:

  • Een onderscheidende bedrijfsnaam die de identiteit van de organisatie weergeeft
  • Een logo, beeldtaal en huisstijl handboek
  • Website met een vacature koppeling en eigen fotografie
  • Productie alle huisstijl uitingen
  • Europese merkregistratie op alle relevante klassen

Meer informatie of kennismaken?

Arnout van der Leij

Integer en accuraat. Arnout staat in zijn kracht wanneer hij de opdrachtgever optimaal kan ontzien en kan voorzien van het juiste advies. Verrassend en met positieve energie. Hij zorgt ervoor dat afspraken nageleefd worden.

E: arnout@bbld.nl
T: +31 613129554

Arnout