Intervisie Optiek

Hoe onderscheiden wij ons in een overvolle optiek branche?

Om de kansen voor Intervisie Optiek in kaart te brengen hebben we door middel van field- en deskresearch een situatieschets gemaakt van de markt. We hebben lokale concurrenten in kaart gebracht en geanalyseerd en hoe deze zich bewegen. Aan de hand van deze resultaten en aangeleverde rapporten hebben we een SWOT-analyse opgesteld wat de basis vormde voor aanwezige kansen en een passende doelgroep.

Samen met Intervisie Optiek zijn we vervolgens op zoek gegaan naar die ene uitstraling die perfect past en waar zowel klanten als medewerkers zich in thuis voelen. Met alle mogelijke middelen hebben wij ervoor gezorgd hebben dat het beoogde imago volledig terug te vinden is in de beeldtaal, de campagnes en de uitstraling van de winkel.

Campagne Intervisie Optiek
Maandelijks verzorgt BBLD een nieuwe campagne afbeelding. Deze beelden zijn terug te vinden in de winkel, de website en op social media.

We zijn gestart met het doorvertalen van het beoogde imago naar de meest passende vorm en stijl. Tijdens de start van het project hebben we de belangrijkste informatie samengebracht, geconcretiseerd daar waar nodig was en gezamenlijk keuzes gemaakt. Hiervoor gebruikten we het Brand Steering Wheel.

Met behulp van deze methode weten we de verschillende aspecten van de merkbeleving in kaart te brengen en toetsbaar te maken. De nieuwe communicatievorm, beeldtaal en huisstijl zijn hiervan afgeleid en op basis van deze meetpunten beoordeeld. De kans op een succesvolle visuele herpositionering wordt vergroot, doordat het inzichtelijk is welke keuzes hieraan ten grondslag liggen.

Compilatie campagne fotografie
Trends video ter profilering

Vervolgens hebben we een stijlgids ontwikkeld waarin we de beeldtaal onafhankelijk van de informatiedragers vastleggen. Het vormt de basis voor een jarenlang te hanteren huisstijl.

Het actieplan voor de vernieuwing bestond uit verschillende domeinen: Exterieur, interieur, assortiment, social media inzet, campagnes en PR.

We hebben een intensieve samenwerking met Intervisie Optiek en ondersteunen bij de uitrol van de +/- 6 campagnes. We zorgen ervoor dat hierin het onderscheidend vermogen van de optiek zaak goed naar voren komt. We ondersteunen visueel en tekstueel zowel offline; door de inrichting van de etalage, foldermateriaal en advertenties als online; banners voor de website, Facebook, Instagram en nieuwsbrieven.

Resultaat:

  • Een onderscheidende en effectieve marketingstrategie
  • Herinrichting van exterieur en interieur
  • Nieuwe website en inrichting van social media
  • Een duidelijke en consequente beeldtaal en huisstijl
  • Een marketing jaarplanning met tenminste 6 campagnes per jaar
  • Meer omzet en groei

Meer weten over dit project of kennismaken?

Sanne van den Brink

Enthousiast en ondernemend. Sanne is een bevlogen en creatieve doener, die zorgt voor structuur. Bij het opstellen van een strategisch communicatie- en campagneplan zet zij in op concrete acties. Een heldere planning en dito actielijst zijn daarbij voor haar heel belangrijk.

E: Sanne@bbld.nl
T: +31 622065020

Sanne